BURS

BURS

30 Mart 2012 Cuma

103. YÜZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP


 103. 
 YÜZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Allahü teâlâ âfiyet versin! Öyle bir âfiyet versin ki, büyüklerden biri, hep düâ eder, Allahü teâlâdan bir günlük âfiyet isterdi. Adamın biri, bu zâta, (Sen hergün âfiyetde değil misin?) dedi. (Allahü teâlâdan öyle bir gün is­tiyorum ki, sabâhdan akşama kadar Allahü teâlâya hiçbir günâh işlemiye- yim. Âfiyetle geçen gün böyle olur) buyurdu. Cenâb-ı Hak, size de, böyle âfiyetli günler ihsân eylesin!
Çok zemândan beri, Serhend şehrinde kâdî ya'nî islâm mahkemesinin hâkimi yokdur. Bunun için, islâmiyyetin emrlerinden birkaçı yapılamamak- dadır. Meselâ: Kardeşimin çocuğu yetîmdir. Babasından kendisine mîrâs mal kalmışdır. (Vasî)si yokdur. İslâmiyyetin izni olmadan bu mal kullanı- lamamakdadır. Eğer kâdî olsa, onun izni ile iş kolaylaşır. Bunun gibi yapı- lamıyan dahâ başka şeyler de vardır.
Bir kefendir âkıbet, sermâye-i beğ ve fakîr, Varlığa mağrur olan, mecnûn değil de, yâ nedir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder