BURS

BURS

28 Mart 2012 Çarşamba

50. ELLİNCİ MEKTUP


 50.

 ELLİNCİ MEKTUP

Bu mektûb, seyyid şeyh Ferîde "rahmetullahi teâlâ aleyh" gönderilmiş- dir. Dünyânın aşağılığını, kötülüğünü bildirmekdedir:
Allahü teâlâ, sevgili Peygamberi hurmetine "aleyhi ve alâ âlihissalevâ- tü vetteslîmât", kendinden başkalarına köle olmakdan kurtarsın! Bütün var­lığımızla kendisine bağlanmamızı nasîb eylesin!
Dünyâ, görünüşde çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakîkatde ise, öldürü­cü zehrdir.İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara, kurtuluş yokdur. Onun öldürdükleri leş olur. Âşıkları deli olur. Dünyâ yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehr gibidir. Aklı olan, bu bozuk mala gö­nül kapdırmaz. Âlimler buyuruyor ki, (Bir kimse, ölürken malının zemâ- nın en akllısına verilmesini vasıyyet etse, zâhide vermek lâzımdır). Çünki zâhid, dünyâya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyâya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir.
Dahâ yazarsam çok uzayacak. Şunu da bildireyim ki, fazîletler sâhibi Şeyh Zekeriyyâ, bu yaşda defter tutmakla meşgûldür. Buna tutulmuş ol­makla berâber, âhıret muhâsebesi yanında çok kolay kalan, dünyâ muhâ- sebesinden korkmakdadır. Sebebler âleminde şerefli teveccüh ve yardım­larınızı kuvvetli dayanak bilmekdedir. Yeni divânda da, o yüksek makâmın me'mûrlarından olduğunun bildirilmesini ümmîd eder. Beyt:
Allahü teâlâ size görünen ve görünmiyen devlet ve se'âdetler versin!
[Akl başkadır, zekâ başkadır. Akl, iyiyi kötüyü, fâideliyi zararlıyı anlar, ayırır. Aklı az olanın zekâsı çok olabilir. Zekâsı çok olan kâfirleri, din düş­manlarını, akllı sanmak doğru değildir].

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder