BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

67. ATMIŞ YEDİNCİ MEKTUP


 67. 

ATMIŞ YEDİNCİ MEKTUP

Allahü teâlâ, bizi ve sizleri Peygamberlerin efendisinin "aleyhi ve alâ âli- hissalevâtü vetteslîmât" yolunda bulundursun. Zâhirimizi ve bâtınımızı bu yoldan ayırmasın. Bu düâmıza âmîn diyenlere rahmet eylesin! Çok mühim olan iki şey, elimde olmıyarak, bu yazımla başınızı ağrıtmağa beni sürük­ledi. Birincisi, incindiğimizi zannetmeyiniz. Belki sevgimiz ve ihlâsımız artmakdadır. İkincisi fazîlet ve salâh sâhibi olan bir muhtâcın ihtiyâcını bil- dirmekdir. Kendisi ma'rifet ve şühûd zînetleri ile süslüdür. Nesebi kerîm, hasebi şerîfdir. Muhterem efendim! Doğru sözü bildirmek biraz acı olur. Çoklarına çok acı gelir. Az kimseye de az acı gelir. Bu acılığı bal gibi tat­lı olarak alabilecek ve dahâ var mı diyecek mes'ûd bir kimse lâzımdır.
Hâllerin değişik olması, mahlûkların sıfatıdır, özelliğidir. Temkîne ya'nî hâllerin değişmemesine kavuşanlar da, az da olsa değişiklikden kurtulamaz. Zevallı mahlûk, çok olur ki, celâl sıfatlarının saltanatı altında kıvranır. Baş­ka zemân da, cemâl sıfatlarının esîri olur. Bir zemân (Kabz) ya'nî sıkıntı olan yerdedir. Başka zemân (Bast), genişlik meydânındadır. Her zemânın hükmleri birbirine benzemez. Dün öyle idi. Bugün böyledir. Hadîs-i şerîf- de, (Mü'minin kalbi, Allahü teâlânın parmaklarından iki parmak arasın­dadır. [Ya'nî Onun kudreti altındadır.] Kalbi, istediği gibi değişdirir) bu- yuruldu. Vesselâm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder