BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

69. ATMIŞ DOKUZUNCU MEKTUP


 69.

 ATMIŞ DOKUZUNCU MEKTUP

Her hamd Allahü teâlâya mahsûsdur. Allahü teâlânın Resûlüne salât ve selâm olsun! Kardeşimiz Mevlânâ Muhammed Sıddîk ile gönderilen okşa­yıcı, kıymetli mektûbunuz geldi. Lutf buyurmuşsunuz. Allahü teâlâ, size hayrlı karşılıklar versin! Mektûbunuzda, fakîrlerin, edeblerini gözetmişsi­niz ve alçak gönüllülük göstermişsiniz. (Allah için tevâzu' edeni, Allahü te- âlâ yükseltir) hadîs-i şerîfine göre, bu aşağı davranışınızın dünyâda ve âhıretde yükselmenize sebeb olacağını umarım. Belki de sebeb olmuş- dur. Size müjdeler olsun!
İnâbet ve rücû', ya'nî bir rehbere bağlanmak kelimelerini yazıyorsunuz. Dervîşlerden birinin elinde inâbet yapdığınızı tesavvur buyurunuz. Bunun iyi netîcelerini ve meyvalarını bekleyiniz! Fekat, bu inâbetin haklarını, şart­larını elden geldiği kadar gözetmelidir. Vasıyyetlerden, nasîhatlardan han­gi birini yazayım? İlmlerden, ma'rifetlerden hangisini bildireyim? Çünki, müctehid olan derin âlimler ve doğru yolda olan tesavvufcular "şekkeral- lahü teâlâ sa'yehüm" söylemedik bir şey bırakmadılar. Sermâyesi az olan bu fakîrin "rahmetullahi aleyh" mektûblarından birkaçını, sevdiklerimiz si­ze getirmişlerdir. Onları gözden geçiriniz. Sözün özü şudur ki, kurtuluş yo­lu, ancak Ehl-i sünnet vel-cemâ'ate uymakdır. Allahü teâlâ, onların sözle­rine, işlerine, îmân edenleri ve ibâdetlerdeki bildirdiklerine uyanları çoğalt­sın! Çünki, Cehennemden kurtulacağı müjdelenmiş olan bir fırka, bunlar­dır. Bunlardan başka olan fırkalar, helâk olacak, felâkete sürüklenecekdir. Bugün bir kimse, böyle olduğunu bilse de, bilmese de, yarın herkes anla- yacakdır. Fekat, o zemân fâidesi olmayacakdır. Yâ Rabbî! Ölüm bizi uyan­dırmadan önce, sen bizi uyandır!
Seyyid İbrâhîm çok eskiden beri yüksek kapınıza bağlı olanlardandır. Düâcılarınız arasında bulunmakdadır. Kereminizden, ihsânınızdan bekle­nilir ki, ihtiyârlık ve ihtiyâc zemânını, çoluk çocuğu ile üzüntüsüz geçirme­si ve son nefesinizde selâmete kavuşmanıza düâya bol zemân bulması için kendisine sığınak olasınız. Vesselâm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder