BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

70. YETMİŞİNCİ MEKTUP


 70.

 YETMİŞİNCİ MEKTUP

Bu mektûb, yine Hân-ı Hânâna yazılmışdır. İnsanın âlem-i halkı ve âlem-i emri kendinde toplaması, hem Hakdan uzaklaşmasına, hem de Hakka yaklaşmasına sebeb olduğunu bildirmekdedir:
Allahü teâlâ, sizi Muhammed Mustafânın "sallallahü aleyhi ve sellem" dîninin gösterdiği doğru yolda bulundursun! Bu düâya âmîn diyenlere merhamet eylesin! Âlem-i emrin ve âlem-i halkın insanda toplanması, onun Hakka yaklaşmasına, kıymetli ve üstün olmasına sebeb oldu. İnsanın Hakdan uzaklaşmasına, doğru yoldan sapmasına ve Ondan câhil kalması­na sebeb olan da, yine bu topluluğudur. Bu toplulukdan dolayı insanın ay­nası, tâm olup, Hakka yaklaşmışdır. Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatla­rının, hattâ Zât-i ilâhînin kendinde görünmesine müste'id olmuşdur. Ha- dîs-i kudsîde, (Göke ve yere sığmam. Fekat, mü'min kulumun kalbine sı­ğarım) buyurması, buna işâretdir. İnsanın, âlemdeki zerrelerden, her zer­reye muhtâc olması, onun Hakdan uzaklaşmasına sebeb olmuşdur. Çünki, insanın herşeye, her zerreye ihtiyâcı vardır. Bekara sûresinde, (Yerde olan herşeyi, sizin ihtiyâcınızı karşılamak için yaratdım) meâlindeki, yirmi- sekizinci âyet-i kerîme, bunu bildiriyor. İnsan, bu ihtiyâcından dolayı her- şeye gönül vermekdedir. Bu yüzden, Hakdan uzaklaşmakda, doğru yoldan ayrılmakdadır. Fârisî iki beyt tercemesi:
Görülüyor ki, varlıkların en üstünü insandır. Mahlûkların en aşağısı, en kötüsü de, yine odur. Çünki, âlemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafâ "sallallahü aleyhi ve sellem" insan olduğu gibi, âlemlerin Rabbi- nin düşmanı olan Ebû Cehl bin Hişâm da insandır. O hâlde kalb, herşeyi sevmekden kurtulmadıkça, herşeyden münezzeh [ayrı] olan, bir varlığın sev­gisine kavuşamaz. Bu ise, en büyük harâblık, aşağılıkdır. Birşeyin hepsi ele geçmezse, hepsi de elden kaçırılmamalıdır, formülüne göre, birkaç günlük ömrü, islâmiyyetin sâhibine "aleyhissalâtü vesselâm" uyarak geçirmelidir. Çünki âhıretin azâbından kurtulup, sonsuz ni'metlere kavuşmak, ancak Ona "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" uymakla olur. Bunun için de, altın, gü­müş eşyâsı ve kâğıd parası ve ticâret eşyâsı ve çayırda otlayan hayvanları olanın, islâmiyyete uygun olarak, zekât vermesi, böylece mala ve hayvan­lara bağlı olmadığını göstermesi lâzımdır. Yirken, içerken, güzel elbise gi­yerken, keyfini, zevkini düşünmeyip, ibâdetleri yapmak için kuvvetlenme­ği ve A'râf sûresinin (Nemâz kılarken süslü, temiz örtününüz!) meâlinde- ki otuzuncu âyet-i kerîmesine uymağı niyyet etmelidir. Bunlara, başka niyyetleri karışdırmamalıdır. Böyle niyyet yapılmazsa, yapmak için, ken­dini zorlamalıdır. Ağlıyamazsan, kendini ağlat, sözü meşhûrdur. Böyle niyyet edebilmek için, durmadan Allahü teâlâya düâ etmeli, yalvarmalıdır. Fârisî beyt tercemesi:
Bunun gibi, her şeyi, dînini seven ve kayıran, doğru âlimlerin, yazıları­na uygun yapmalı, islâmiyyetin izn verdiği (Ruhsat)lardan kaçınıp, islâmiy- yetin üstün gördüğü (Azîmet)lere sarılan bu âlimlere uymağı, sonsuz azâb- dan kurtulmağa vesîle bilmelidir. Nisâ sûresi, yüzkırkaltıncı âyet-i kerîme­sinde meâlen, (Îmân eder ve ni'metlere şükr ederseniz, Allahü teâlâ, size azâb etmez!) buyuruldu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder