BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

75. YETMİŞ BEŞİNCİ MEKTUP


75. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektûb, yine Mirzâ Bedfuz-zemâna "rahmetullahi aleyh" yazıl- mışdır. Mahlûkların en üstününe uymağı, önce i'tikâdı düzeltmeği, sonra fıkh bilgilerini öğrenmeği bildirmekdedir:
Allahü teâlâ, size selâmet ve âfiyet versin! Dünyâ ve âhıret se'âdetle- rine kavuşmak için, dünyâ ve âhıretin efendisine "aleyhi ve alâ âlihissale- vâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ" uymak lâzımdır. Ona uymak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak, önce i'tikâdı dü­zeltmek lâzımdır. Bundan sonra, o büyüklerin Kur'ân-ı kerîmden ve ha- dîs-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, mendûb, mubâh ve müştebeh [şübheli] bilgilerini öğrenmek ve bütün iş­lerini bunlara uygun olarak yapmak lâzımdır. Bu iki i'tikâd ve amel kanad- ları elde edildikden sonra, eğer ezelde mes'ûd olmuş ise, mukaddes âle­me uçmak nasîb olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz. Bu alçak dünyâ, arkasından koşmağa değmez. Bunun, malının, mevkı'inin değeri yokdur ki özenilsin. Değerli, kıymetli şeyleri aramalıdır. Allahü teâlâ, her- şeyi bir sebeble yaratdığı, gönderdiği için, kendisine kavuşduran sebebi, o vesîleyi Ondan istemelidir. Fârisî mısra' tercemesi:
Bu fakîrlere "rahmetullahi aleyhim ecma'în" yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz. Size müjdeler olsun! Sağlam olarak ve kazanarak geri döner­siniz. Fekat, bir şartı gözetmek lâzımdır. O da, kalbi yalnız bir yere bağlamak- dır. Kalbi birkaç yere bağlamak, insanı harâb eder. (Bir yerde olan, her ye­re kavuşur. Heryere dağılan hiçbir yer bulamaz) sözü meşhûrdur. Allahü te­âlâ, Muhammed aleyhisselâmın nûrlu caddesinde bulundursun. Doğru yol­da olanlara ve Muhammed aleyhisselâmın izinde bulunanlara selâm olsun!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder