BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

87. SEKSEN YEDİNCİ MEKTUP

87. 
SEKSEN YEDİNCİ MEKTUP

   Bu mektûb, Pehlivân Mahmûda yazılmışdır. Allahü teâlânın sevdikle­ri tarafından bir kimsenin kabûl olunmasının büyük se'âdet olduğu bildi- rilmekdedir:
Allahü teâlâ, size selâmet versin ve islâmiyyetin doğru caddesinde bu­lundursun "alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye"! Kıymetli arkadaş­larımıza birinci müjdem, meyân şeyh Müzemmilin oraya gelmesini bildir- mekdir. Onun sohbetinin kıymetini ve fâidelerini nasıl anlatayım? Allahü teâlânın sevdiklerinin, bir kimseyi kabûl etmesi, ne büyük se'âdetdir. He­le onu severler ve yanlarına çekerlerse, dünyâ ve âhıret se'âdetine kavuş­muş olur. O büyüklerin yanında bulunanlar, kötülüklerden temizlenir. Sözün kısası, onun sohbetini büyük ni'met biliniz. Sohbetin edeblerini ti­tizlikle gözetiniz ki, fâidelenebilesiniz. Dahâ ne yazayım? Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun! [Yüzaltıncı mektûba bakınız!]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder