BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

88. SEKSEN SEKİZİNCİ MEKTUP


 88. 
SEKSEN SEKİZİNCİ MEKTUP

  Bu mektûb, yine Pehlivân Mahmûda yazılmışdır. Bir kimsenin, saçını, sakalını îmân ile ve ibâdet ile ağartmasının büyük ni'met olduğu ve genç- likde korku, ihtiyârlıkda merhamete sığınmak lâzım olduğu bildirilmekde- dir:
Hak teâlâ, her ân kendisi ile bulundursun. Bir kimsenin saçının, saka­lının siyâhlığını, îmân ile ve ibâdetler ile ağartması ne büyük ni'metdir. Re- sûlullah "aleyhissalâtü vesselâm" hadîs-i şerîfde, (Saçını, sakalını müslimân olarak ağartan afv olunur) buyurdu. Allahü teâlânın sonsuz merhametini düşününüz. Günâhları afv edeceğine güveniniz! Gençlikde, Allahü teâlâ- nın kahrından, azâbından korkmak, titremek lâzımdır. İhtiyârlıkda afvına, merhametine sığınmalıdır. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!
Âfet-i gamdan aceb, dünyâda kim âzâdedir? Herkesin bir derdi var, mâdem ki, âdem-zâdedir. Bir hûmâ-yı zevki bin sayyâd-ı gam ta'kîb eder, Böyle bir mevhûma bilmem, halk neden üftâdedir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder