BURS

BURS

30 Mart 2012 Cuma

94. DOKSAN DÖRDÜNCÜ MEKTUP


 94. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MEKTUP

  Bu mektûb, Hızır Hân-ı Lodîye yazılmışdır. Herkese i'tikâdı düzeltmek ve amel etmek lâzım olduğu, hakîkat âlemine bu iki kanat ile uçulabilece- ği bildirilmekdedir:
Hak teâlâ hazretleri, Muhammed Mustafânın dîni caddesinde bulundur­sun "alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye"! Herkese önce lâzım olan şey, Ehl-i sünnet vel-cemâ'at âlimlerinin anladıklarına ve bildirdiklerine uy­gun olarak i'tikâdı düzeltmekdir. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırka, bu âlimlerin fırkasıdır. Îmânı düzeltdikden sonra, farzları, sünnetle­ri, vâcibleri, müstehabları ve harâmı, halâli, mekrûhu ve müştebehi, ya'nî şübheli olan şeyleri öğrenmek ve bu fıkh bilgilerine göre hareket etmek lâ­zımdır. Bu i'tikâd ve amel iki kanadına kavuşunca, eğer Allahü teâlâ yar­dım eder, izn verirse, hakîkat âlemine uçulabilir. Bu iki kanat elde edilmek­sizin, hakîkat âlemine uçulamaz. Fârisî beyt tercemesi:
Kurtulurum sanma, ey Sa'dîhoca, Muhammed aleyhisselâma uymadıkca!
Allahü teâlâ, bizi ve sizi o yüce Peygambere uymak ile şereflendirsin "aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm"!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder