BURS

BURS

6 Temmuz 2012 Cuma

Fatiha-i şerifenin fazileti

Hadöees-i şeröeeflerde buyuruldu ki:Föe2tiha söfbresi, ölümden başka her derde devöe2dır.Föe2tihayı ve İhlöe2s söfbresini okuyan, Kur'öe2n-ı keröeemin üçte birini okumuş sayılır.Bir kimse evine gelince, önce Föe2tiha söfbresini daha sonra İhlöe2s söfbresini okursa, Allahü teöe2löe2 o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsöe2n eder.Yatağa girildiğinde, uyumadan önce Föe2tiha ve İhlöe2s söfbrelerini okuyan, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur.Bir kimse, yatağa girdiğinde, Föe2tiha söfbresini, öc2yet-el kürsöee'yi, Veinne Rabbeküm öe2yetini.. (Muhsinin'e kadar), Haşr söfbresinin sonunu, İhlöe2s ve Muavvizeteyn söfbrelerini okur, ondan sonra uyursa, Allahü teöe2löe2, o kimseyi her türlü tehlikelerden korumak için iki melek görevlendirir.O iki Melek sabaha kadar onu korur. Şayet sabaha kadar veföe2t etmiş olursa, bütün günahları bağışlanır.Bir kimse, Cuma namazından sonra Föe2tiha söfbresini, İhlöe2s ve Mu'avvizeteyn söfbrelerini yedişer defa okursa, Allahü teöe2löe2 o kimsenin hem dünyasını hem öe2hiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cumaya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.Yağmur suyunu toplayıp, üzerine Föe2tiha-i şeröeefe, öc2yet-el-kürsöee, İhlöe2s ve Kul-e'öfbzü söfbreleri yetmişer kere okunur, bu sudan aralıksız yedi sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zöe2il olur.Ey Cöe2bir! Kur'öe2n'da nöe2zil olan söfbrenin hayırlısını sana haber vereyim mi? Bu Föe2tiha'dır. Onda her derde şiföe2 vardır.Abdülazöeez Dehlevöee buyurdu ki:"Yedi kere Föe2tiha okuyup, derd, ağrı olan uzva üflenirse, şiföe2 höe2sıl olur."Mevlöe2nöe2 Muhammed Osman buyurdu ki:"Duöe2ların en kıymetlisi ve föe2idelisi Föe2tiha söfbresidir."Föe2tiha şiföe2dırEböfb Hüreyre buyurdu ki:"Föe2tiha söfbresi indirildiğinde İblis hased ve kederinden ağlayıp inledi."İmöe2m-ı Mücöe2hid buyurdu ki:"Şeytan dört defa inlemiştir."1- La'nete uğradığı zaman,2- Cennetten çıkarıldığı zaman,3- Muhammed aleyhisselam, peygamber gönderildiğinde,4- Föe2tiha söfbresi nöe2zil olduğunda."Ebü'l-Hasen Şöe2zili buyurdu ki:"Yedi defa Föe2tiha söfbresini okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şiföe2 hasıl olur. öc2yet-i keröeemenin ve duöe2nın tesir etmesi için okuyanın ve okutanın Ehl-i sünnet itikadında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yimemesi ve karşılık olarak ücret istememesi şarttır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder