BURS

BURS

MEVLEVİYE TARİKATI

 

 MEVLEVİYE TARİKATI

Mevlevilik

Mevlevi törenlerinden birini gösteren insan bibloları,
 Mevlana Müzesi

Mevlevilik (Mevleviyye, Osmanlıca: مولويه) büyük ve ünlü sufi tarikatlarından biri. Adını kurucusu Sultan Veled'in babası ve tarikatın ilkelerini oluşturan Mevlana Celaleddin Rumi'den (Mevlana) alır.
MEVLEVİYE TARİKATI

Tarihi

Bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler, bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana'nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana, toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen, Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı. Gönül dostu Şems'i kaybettikten sonra Mesnevi'yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu'ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır. Mevlana'nın torunlarından biri de Kütahya'da Dönenler Camii'nde yatmaktadır.
Mevlana'nın oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) olduktan sonra bir tarikat merkezi (tekke) inşa edildi. Bu tekkede Kur'an ve Mesnevi okunuyordu. Böylece mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana'nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya'daki Yeşilkubbe (Kubbei Hadre), tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir.
Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini, dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur'an ve gazeller okunmaya başladı. Sema ayini Mukabele denilen günümüzdeki şeklini 15. yüzyılda Pir Adil Çelebi zamanında aldı.

Ritüeller 

Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır... Misal , ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır, diğer tarafı ile yemek yenir. Kaşığın ağza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir... Ayrıca alemdeki tüm varlıkların Allah'ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi. Örneğin; kaşık öpülerek yemeğe başlanır, sırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi,... Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir, bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir.

Felsefe

Mevlânâ’nının tasavvufu, sırf mistik ve idealist bir tasavvuf olmayıp mahdut varlıktan, ferdiyetten ve ferdi ihtiraslardan tamamiyle sıyrılmak ve halka, topluluğa yayılmak sûretiyle tecelli eden ve sosyal hayatta hudutsuz bir sevgi, insanî bir görüş ve mutlak bir birlik halinde, moral sahadaysa herkesin kendisini, bir kâmile uymak suretiyle ıslâhı ve umumî olarak hayra, güzele ve iyiye doğru bir gidiş, insanî bir terbiye halinde tezahür eden ve böylece de realitede amelî karaktere sahip olan bir tasavvuftur. İslam felsefesi olarakta bilinen tasavvufta mevlana ve mevleviliğin önemi büyüktür. Mevlevilik insan odaklı olup hoşgörüye, güzele ve ihlasa yöneliktir, pes etme yoktur pişman olma ve affetme vardır. Kısacası Mevlânâ Şems'ten önce büyük bir alim iken Şems ile gönlü coştu gönlü o kadar genişti ki herkesi içine aldı ardından gelen oğlu Sultan Veled ve talebelerin gönül zenginliğiyle de mevlevilik birçok insanı kendine bağladı bugün sadece İslam ülkelerinde değil Avrupa ve Amerika'da da merak edilmekte ve anlanmaya çalışılmaktadır.

Galeri

 

Mevlevi OrderWhirling Dervishes perform in the Galata Mevlevihane (Mevlevi Lodge), Istanbul.
The Mawlaw'īyya / Mevlevi Order, or the Mevlevilik / Mevleviye (Persian: مولويه‎ - Molavīyeh) is a Sufi order founded in Konya (in present-day Turkey) by the followers of Jalal ad-Din Muhammad Balkhi-Rumi, a 13th century Persian[1][2][3][4][5][6][7] poet, Islamic jurist, and theologian. They are also known as the Whirling Dervishes due to their famous practice of whirling as a form of dhikr (remembrance of God). Dervish is a common term for an initiate of the Sufi path; the whirling is part of the formal Sama ceremony and the participants are properly known as semazen-s.[8]
In 2005, UNESCO proclaimed the "The Mevlevi Sema Ceremony" of Turkey as amongst the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. [9]

 Principles


Model of a dervish studying
The Mawlawi order was founded in 1273 by Rumi's followers after his death, particularly by his successor Hüsamettin Çelebi who decided to build a mausoleum for Mawlâna, and then Mawlâna's son, Baha al-Din Muhammad-i Walad (or Çelebi, Chelebi, meaning "fully initiated"). He was an accomplished Sufi mystic with great organizing talents. His personal efforts were continued by his successor Ulu Arif Çelebi.
The Mawlawi believe in performing their dhikr in the form of a "dance" and musical ceremony known as the Sama, which involves the whirling, from which the order acquired its nickname. The Sema represents a mystical journey of man's spiritual ascent through mind and love to the "Perfect". Turning towards the truth, the follower grows through love, deserts his ego, finds the truth, and arrives at the "Perfect". He then returns from this spiritual journey as a man who has reached maturity and a greater perfection, able to love and to be of service to the whole of creation.
Rumi has said in reference to Sema:
For them it is the Sema
of this world and the other.
Even more for the circle of dancers
within the Sema
Who turn and have, in their midst,
their own Ka'aba.[10] Origin of Sama


Mevlevi dervishes. 1887.
The origin of Sama is credited to Rumi, Sufi master and in whose name the Mevlevi Order was founded. The story of the creation of this unique form of dhikr tells that Rumi was walking through the town marketplace one day, when he heard the rhythmic hammering of the goldbeaters. It is believed that Rumi heard the dhikr, "la elaha ella'llah" in Arabic "لا اله الا الله", or in English, "There is none worthy of worship but Allah(God)", spoken by the apprentices beating the gold, and was so filled with happiness that he stretched out both of his arms and started spinning in a circle. With that, the practice of Sama and the dervishes of the Mevlevi Order were born.

 Sama

The Sama was practised in the samahane (ritual hall) according to a precisely prescribed symbolic ritual with the dervishes whirling in a circle around their sheikh, who is the only one whirling around his axis. The Sema is performed by spinning on the right foot.[11] The dervishes wear a white gown (symbol of death), a wide black cloak (hırka) (symbol of the grave) and a tall brown hat (kûlah or sikke), symbol of the tombstone.
Sama ceremonies are broken up into four parts which all have their own meanings.
Naat and Taksim - Naat is the beginning of the ceremony where a solo singer offers praise for the Islamic prophet Muhammad. The first part is finished with taksim (improvisation in free rhythm) of the ney reed flute which symbolizes our separation from God.
Devr-i Veled - During the following Devr-i Veled, the dervishes bow to each other and make a stately procession in single file around the hall. The bow is said to represent the acknowledgement of the Divine breath which has been breathed into all of us. After all the dervishes have done this they kneel and remove their black cloaks.
The Four Salams - The Four Salams are the central part of Sama. The samazens or whirling dervishes are representative of the moon and they spin on the outside (sufi whirling) of the Sheikh who is representative of the sun. They, as previously mentioned, spin on their right foot and additionally, they have their right palm facing upwards towards Heaven and their left hand pointing at the ground. The four salams themselves are representative of the spiritual journey that every believer goes through. The first one is representative of recognition of God, the second one is recognition of the existence in his unity, the third one represents the ecstacy one experiences with total surrender and the fourth one, where the Sheikh joins in the dance, is symbolic of peace of the heart due to Divine unity. After the four salams, this part of the ceremony is concluded with another solo Taksim.
Concluding Prayer - The fourth part of the ceremony is a recitation from the Qu'ran and a prayer by the Sheikh and then the Sama is complete.[12][13]


 History


Mevlevi dervishes whirling in Pera by Jean-Baptiste van Mour
The Mevlevi became a well-established Sufi order in the Ottoman Empire by realizing a blood relationship with the Ottoman sultans when Devlet Hatun, a descendant of Sultan Veled married the sultan Bayezid I. Their son Mehmed I Çelebi became the next sultan, endowing the order, as did his successors, with many gifts.

Mevlani museum in Konya
Many of the members of the order served in various official positions of the Caliphate. The centre for the Mawlawi order was in Konya, where their 13th century guiding spirit, Mewlana (Jelaleddin al-Rumi) is buried. There is also a Mevlevi monastery or dergah in Istanbul, near the Galata Tower, where the sama (whirling ceremony) is performed and accessible to the public.
During the Ottoman Empire era, the Mevlevi order produced a number of famous poets and musicians such as Sheikh Ghalib, Ismail Ankaravi (both buried at the Galata Mevlevi-Hane) and Abdullah Sari. Vocal and instrumental music, especially the ney, plays an important role in the Mevlevi ceremony and famous composers such as Dede Efendi wrote music for the ayin (cycle of Mevlevi ceremonial music). The ayin text is normally a selection from the poetry of Mevlana. If one buys a CD of Turkish Sufi music, chances are it will be a Mevlevi ayin.
During the Ottoman period, the Mevlevi order spread into the Balkans, Syria, Lebanon, and Egypt (and is still practiced in both countries where they are known as the Mewlewi Order). The Bosnian writer Meša Selimović wrote the book "The Dervish and Death" about a Mevlevi dergah in Sarajevo.
The Mevlevi Order has some similarities to other Dervish orders such as the Qadiri (founded in 1165), the Rifa'i (founded in 1182), and the Kalenderis.

Whirling Dervishes, in Göreme, Turkey.

 The Mevlevi Regiment

During World War I, Mevlevi Regiment served in Syria and Palestine under the command of 4th Army. A battalion of some 800 dervishes was formed December 1914 in Konya (the Mucahidin-i Mevleviyye) and was sent to Damascus. Another battalion of regular recruits was added at the end of August 1916, and together they formed the Mevlevi Regiment. This unit did not fight until the end of the Palestine campaign and was disbanded at the end of September 1918.
Mustafa Kemal met with members of the Mevlevi Order in 1923 before its institutional expression became illegal.

 Since 1925

The Mevlevi Order was outlawed in Turkey in September 1925 by Atatürk's new Turkish Republic. The Dervish lodge in Istanbul, Galata Mevlevihanesi, eventually became the Mevlana Museum.[clarification needed]
It is believed that since 1925, Rumi's descendants still practiced their unique form of dancing zikr, called "semâ" by the Mevlevi. In 1954 the Mevlevi were given partial rights to perform semâ in public but primarily because it was important as a tourist attraction for Turkey, but as a Sufi order they are still banned.[14] In 1971, they performed in London with Kâni Karaca as lead singer. In 1972, they toured North America for the first time with Kâni Karaca, Ulvi Erguner, and Akagündüz Kutbay among the musicians. They performed in France, for Pope Paul VI, and at the Brooklyn Academy of Music and other venues in the United States and Canada - under the direction of the late Mevlevi Shaikh Suleyman Hayati Dede. In April 2007 the order initiated another tour of the U.S. where they performed to sold-out crowds in places such as Denver and San Francisco.
The order is still active in Turkey, currently led by the 20th great-grandson (22nd generation descendant) of Rumî, Faruk Hemdem Çelebi.[15] The Mevlevi Order survives because it managed to transform itself into a nonpolitical organization.[original research?] [citation needed]

 Presence in the United States

Suleiman Hayati Dede, the Mawlawi Sheikh of Konya, Turkey ordered his son in 1986 to go to America to spread the Mawlawi tradition to the West. Since then, his son Postneshin Jelaleddin Loras has established and is currently the Spiritual Director and President of the Mevlevi Order of America. His website has made the following statement in regards to their purpose in America. "The Mevlevi are mystics, believing that one's path is to God. Mysticism is concerned with developing one's abilities and capacity through emotional, intellectual, and physical practices. We greatly respect all genuine traditions of belief and faith which seek to accept the responsibility of humanity to care for each other and our world. We firmly reject the actions of those who pervert the words of God to justify violence for political ends." [16]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder