BURS

BURS

SADİYELİK TARİKATI

                                                                                                                           


 
  Sadeddin el-Cibavi’nin [öl. 1301 veya 1336] adından ar. sadiyye). Tasav. Rifaî tarikatının kollarından biri. (Cibaviye de denir.)
 Sadeddin el-Cibavî’nin kurduğu Sadiye önceleri daha çok Suriye ve yöresin­de tutundu. Kısa bir süre sonra alana ya­yıldılar. Sadiyenin öteki tarikatlardan ayrı tören ve zikirleri vardır. Sadiye dervişleri törenlerde on iki terkli külah giyer, sarımtı­rak bir sarık sarar ve yaya dolaşırlardı. Saç­larını uzatırlar, ayrıca başlarına ucu sivri, altı dilimli, üç köşeli bir külah giyerler, belirli günlerde devse denilen âyin yapar­lardı. Devseden sonra bazı dervişler canlı yılan yerlerdi. Bu tarikat mensuplarının yı­lanlar üzerinde özel etkileri olduğu söylenir. Sadiye tarikatının Abdüsselâmiye ve Ebül Vefaiye adlı iki kolu vardır.


Kaynak:
Tarikatlar 2- İsmail Mıutlu
Tasavvuf ve tarikatlar tarihi- Mustafa Kara
Din namına sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Gerçekten sonradan ortaya çıkarılan herşey bidattır ve her bidat de sapıklıktır. Bu durumda sizin yapmanız gereken şey, benim sünnetime ve birer hidayet ve irşad rehberi olan halifelerimin sünnetlerine sarılmanızdır. HZ MUHAMMED S.A.V(Ebû Dâvud, Sünnet, 5)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder