BURS

BURS

KADİRİ TARİKATI
                                             KADİRİ TARİKATI


Kadiri tarikatı adını en büyük mürşidi,alimi olan Gavsulamaz Abdulkadir Geylani hazretlerindenalmıştır.Kadiri tarikatının ve diğer tarikatların pir ve yol gösterenidir.Burada manevi rütbelerin en büyüğü olan ''GAVSÜL AZAM ''nedir onu açıklamak isteriz
Her toplumun brir manevi başı vardır.Bu baş o toplumun kutubudur.Bütün zahiri
ve manevi olgunluğu şahsında toplamış olan bu kutuba GAVS denir.Her devirde
bir tanedir,işte kendi devrinin,kendi asrinin en büyüğü,Gavsül Azamı da ABDÜLKADİR GEYLANİ hazretleridir.


Günümüzden 945 yıl önce yani hicri 471 yılında ''GEYLAN'' kasabasında dünyaya
gelmiştir.Bu fani alemde 90 yıl yaşamış ve abedi aleme göçmüştür.Babası Seyyid ebu salih'tir.

Soyu baba tarafından Hz.Hasan(r.a) Efendimize,anne tarafından Hz Hüseyin(r.a)Efendimize dayanır.Yani anne ve baba tarafından soyu Peygamber
Efendimiz'in torunlarına dek uzarır.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Hanbeli mezhebinde idiler.Türbesi Bağdat'tadır.Bu ALLAH!A ve Rasulune gitmenin yaklaşmanın kısa yoludur

dine göre yaşamaktır.

Son Peygamber Hz Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimizden sonra

peygamber gelmiyecektir.İşte bu nedenle dinin tebliğ görevi vardır,ALLAH 'U
azimüşşan bu nedenle veli kullarına bu görevi vermiş ümmetin sapmaması
için onları irşadmertebesini sunmuştur.Mürşidler peygamberimizin yolunu aynı
şekilde yaşarak ve anlatasarak insanlara sunmaya kıyamete kadar devam edeceklerdir.Rabbim cümlesinden razı olsun...amin

 
The dervish must not or should not expenct anything from people or 
desire what belongs to others.He should be unmindful of things which
he needs,for to have need is the  mark of honour and wealth and  the
distinguishing trait of the pious.The biggest honour and wealth and 
the highest level is to put one's whole trust in ALLAH only.
Only with this attitude can the dervish be pious.Worship matures
with this attitude.This is the state and action of one who give
himself to ALLAH.


Sultan-ul Awliya Shaikh Abdul-Qadir Gilani

TARİKAT SECERESİ
TARİKİ KADİRİYE'NİN SİLSİLESİ ZEHEBİYESİ                     

BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM
ALLAH (SUBHANEHU VETALA)
EMİN CEBRAİL (A.S)


1.ENBİYALAR SERVERİ EŞREFUL MAHLUKAT SEYYİDİNA HZ MUHAMMED
MUSTAFA(S.A.S)
2.İMAM EL-HUMAN EMİRUL MU'MİNİN HZ.ALİ BİN EBUTALİB(K.V)
3.ŞEYH HASANİ BASRİ (R.A)
4.ŞEYH HABİB ACEMİ FANİ(R.A)
5.ŞEYH DAVUDİ TAİ(R.A)
6.ŞEHY MARUFİ KERHİ(R.A)
7.ŞEHY SİRRUYU SEKATİ (R.A)

8.ŞEYH CUNEYDİ BAGDADİ(R.A)
9.ŞEHY EBUBEKRİ EL-ŞİBLİ(R.A)

10.ŞEYH ABDULVAHİD TEMİMİ(R.A)
11.ALİ EL-HEKARİ(R.A)
12.ŞEYH EBU FEREC EL-TARTUSİ(R.A)
13.ŞEYH EBU SAİD EL-MUBAREK EL-MAHZUMİ(R.A)
14.SULTAN EL-EVLİYA BAZULLAH EL-EŞHEB MUHYİDDİN ŞEYH ABDULKADİR GEYLANİ (K.S)

15.ŞEYH MUHAMMED EL-KADİRİ(R.A)
16.ŞEYH KUTBUL ARİFİN ŞEYH ŞEMSUDDİN EL-KADİRİ (R.A)
17.ŞEYH SIIRIYUDİDN EL-KADİRİ (R.A)
18.ŞEYH ZEYNUDDİN EL-KAİDİRİ (R.A)
19.ŞEYH VELİYUDDİN EL-KAİDİRİ (R.A)
20.ŞEYH NURUDDİN EL-KAİDİRİ (R.A)
21.ŞEYH KUTBUL EVLİYA ŞEYH HUSAMUDDİN EL-KADRİ

22.ŞEYH EBUBEKİR EL-KAİDİRİ (R.A)
23.ŞEYH OSMAN EL-KAİDİRİ (R.A)
24.ŞEYH ELARİFU BİLLAH EBUBEKİR EL-KUDDUSİ EL-ALUSİ(R.A)
25.ŞEYH MEVLANA MUHAMMED  EL-MUSULİ EL-KAİDİRİ (R.A)
26.ŞEYH ĞAWSU SANİ SEYYİDİ NURUDDİN EL-BİRİFKANİ EL-KAİDİRİ(R.A)
27.ŞEYH ŞAHİ RABBANİ ABDULHAMİD ŞİRVANI EL-KAİDİRİ(R.A)
28.ŞEYH WELİYULLAH ALİ EL-KAİDİRİ (R.A)
29.ŞEYH ABDULKAHAR EL-BİRİFKANİ EL-KAİDİR (R.A)
30.ŞEYH AHMED EL-BİRİFKANİ EL-KAİDİRİ(R.A)
31.ŞEYH MEWLANA MUMDUH EL-BİRİFKANİ EL-KAİDİRİ(R.A)
32.ŞEYH KUTBUZAMAN MEWLANA MUHAMMED SIDDIK GEYLANİ (R.A)
33.ŞEYH ALLAME MUHAMMED FAİK GEYLANİ (R.A) (ŞEYH NURUDDİN KAİDİRZADE)
34.ŞEYH.ALLAME MURŞİDİKAMİL SEYYİDİ MUHAMMED AKİF GEYLANİ(R.A)
   

Yarabbi ismi yukarda zikir olunan Evliyalar hürmetene bizi bağışla,onların
tarikini kendimize mustekim yol kabul etik bizleride onlara layık murid eyle
himmetlerini üzerimizden eksik eyleme Allahumme Amin Haidimi Tariki Aliye Seyid Muhammed Sıddık GeylanKADİRİ TARİKATI


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder