BURS

BURS

25 Mart 2012 Pazar

12 HAK TARİKAT


12 Hak Tarikat

12 Hak tarikat vardır...

İslam dünyasında tarikatlar, ilk olarak 12. yüzyıldan sonra görülmeye başlamışlardır. Tarikat, Arapça'da "yol" anlamına gelir.

Bu "yol" ise tasavvufta Allah'ın doğrudan bilgisine götürdüğüne inanılan manevi yoldur. "Tarikat" dinin zorunlu kurallarının yanısıra daha fazla sevap kazanmak maksadıyla zorunlu olmayan birtakım zikirleri ve güzel amelleri yerine getirmek isteyenlerin tuttuğu bir yoldur. Bu yolu tutanlara dileyen ve isteyen anlamında Mürid ya da Derviş denir. 12 Hak tarikat vardır, bunlar;


1- Adulkadir Geylani – Kadiriyye
2- Ahmed-İ Rufa-i – Rufaiyye
3- Ahmed-İ Bedevi – Bedeviye
4- İbrahim Dessuki – Dessukiyye
5- Necmüddin-i Kübra – Kübreviyye
6- Ömer Halveti – Halvetiyye
7- Şahabuddin Ömer Suhreverdi –Suhreviyye
8- Muiniddin Hasan Çiçti – Çiçtiyye
9- Ahmed-İ Yesevi – Yeseviyye
10- Seyyid Sadettin Cibavi – Sadiyye
11- Mevlana Celaleddin-i Rumi – Mevleviyye
12- Ebul Hasen-İ Şazeli – Şazeliyye5 yorum: