BURS

BURS

8 Mart 2012 Perşembe

Şeyh Ahmet Lütfi (Bostan)

Şeyh Ahmet Lütfi (Bostan)
( 1926-2006)
 Gülzari hazretlerine intisap etmiştir.Bu zaytın vefatıyla halifesi Tirkeşli Mehmet Ali Fehmi dedeye onunda vefatıyla Fehmi dedenin  halifesi Paşa Polat 'lı  köyünden Osman Bahri efendiye biat ederek  sülukuna devam etmiştir ve nihayet  28/ 12/1973 tarihinde sülukunu ikmal ederek Osman Bahri efendiden Uşşaki icazeti alarak halifesi olmuştur.
      1976 Yılında Yozgat merkez istan bulluoğlumahallesinde dedesinden kalma evi dergah yaparak  Yozgat'ta merkeze taşınmış 1990 yılında  Şeyhi Osman Bahri efendinin 'de vefatıyla bizati hizmete başlamıştır.

Osman  bahri efendinin 1973 icazet  verdiği halifesidir. Ahmet Lütfi Bostan efendi 1926 yılında
Yozgat ili Kırık Ali Fakılı şimdiki  adıyla Güneşli köyünd dünyaya gelmiş olup  babasının  ismi  Osman efendi  annesinin ismi Satı hanımdır.Çocukluğunu köyde geçiren Ahmet efendi,ilkokulunu bitirdekten sonra köy imamlarından Kuran-ı Kerim ve ilmihal bilgileri tahsil etmiştir.
Asker görevini adana dörtyolda yapan Ahmet Efendi, askerlik dönüşü köyüne gelerek çiftçilikle iştigal etmiş,Burada ilk evliliğini yapmış bu evliliğinden osman adında bi çocuğu olmuştur.İlk eşinin vefatı ile birlikte Nazire hanımla evlenen Ahmet efendi,bu eşinden üç kız iki kız evledı olmuştur.

Ahmet efendi bilahare tasavvufa meylederek Sungurlu Müdü köyünde bulunan Uşşaki şeyhi Hüsnü
Gülzari hazretlerine intisap etmiştir.Tirkeşli Mehmet Ali Fehmi dedeye,onunla vefatıyla Fehmi dedenin halifesi Paşa Polat'lı köyünden Osman Bahri efendiye biat ederek sülukuna devam etmiştir
ve nihayet 28/12/1973 tarihinde sülukunu ikmal ederek Osman Bahri efendiden Uşşaki icazeti alarak halifesi olmuştur.
1976 Yılında Yozgat merkez İstanbuloğlu mahallesinde dedesinden kalma evi dergah yaparak Yozgat'ta merkeze taşınmış 1980 yılında Şeyhi Osman Bahri efendinin vefatıyla bizzati hizmete başlamıştır.

1989 yılında  Ankara ya hicret eden Ahmet efendi Ankara Yozgat ve havalesinde hizmetlerine devam etmiştir. 23/03/2006 tarihinde rahmeti rahmana kavuşan Ahmet Lütfi efendi 24/03/2006 cuma günü cuma namazına müteakip Yozgat merkezde Taşocağı kabristanı tepe üstüne defnedilmiştir.

Şiirlerinde Lütfi mahlasını kullanan Ahmet efendinin 1987 ve 2004 yıllarında Uşşaki divani isimli bir divanı ve Tarikat isimli Tasavvufi usul ve erkana dair bir eseri vardır. Yerine halife bırakmamıştır.

Her seherde çıksam dağlar başına
Eser badı sabah hu diye diye
Akar boz bulanık sular çağlayıp
Zikreder Allah'ı hu diye diye


Akar hep ırmaklar ummanda kışlar
Bülbül gül dalında feryada başlar
Her seher vaktinde kurt ile kuşlar
Zikreder Allah'ı hu diye diye


Her ağaçta Hakk'a secde eyleyip
Türkü lisan ile kelam söyleyip
Akar boz bulanık sular çağlayıp
Zikreder Allah'ı hu diye diye


Bu hali görenler divane olur
Aklı başta olan bir ibret alır
Aslını bilmezsen bir seda gelir
Ağlar dağlar taşlar hu diye diye


Ey lütfim kendini gafletten uyar
Kavuşmadan birbirine iki yar
Nice beni Adem cümle mahlukat
Zikreder Allah'ı hu  diye diye
                

                                         ŞEYH AHMET LÜTFİ
                                         HALVETİ-YÜL UŞŞAK-İ
                                        ,,


4Hiç yorum yok:

Yorum Gönder