BURS

BURS

28 Mart 2012 Çarşamba

40. KIRKINCI MEKTUP


 40. 

KIRKINCI MEKTUP


 İhlâsı bildirmekdedir:

Allahü teâlâya hamd ederiz. Onun Peygamberine

"sallallahü aleyhi ve sellem" düâ ve selâm ederiz.

 Oğlum! Sülûk konaklarını ve cezbe makâm- larını

 geçdikden sonra, anlaşıldı ki, seyr ve sülûkdan 

maksad, ya'nî tesav- vuf yolculuğundan maksad,

 ihlâs makâmına varmakdır. İhlâs makâmına ka­

vuşabilmek için, enfüsî ve âfâkî ma'bûdlara

 tapınmakdan kurtulmak lâzım­dır. İhlâs, 

islâmiyyetin üç kısmından birisidir. Çünki,

 islâmiyyet üç kısm- dır: İlm, amel ve ihlâs.
 
 Görülüyor ki, tarîkat ve hakîkat, islâmiyyetin bir 

kıs­mı olan, ihlâsı elde etmeğe yarar, ya'nî 

islâmiyyetin yardımcısıdır. Sözün doğrusu da budur.

 Ne yazık ki herkes bunu anlıyamıyor. Rü'yâlar ile,

 ha­yâller ile aldanarak kanâ'at ediyorlar. Çocuk gibi,

 ceviz meviz ile vakt ge­çiriyorlar. Böyle kimselerin,

 islâmiyyetin üstünlüğünden, inceliğinden ne

 haberi 

olur? Tarîkatin ve hakîkatin ne olduğunu nasıl 

bilirler? İslâmiyye- ti cevizin kabuğu gibi bir örtü 

sanıp, cevizin özü, tarîkatdir, hakîkatdir der­ler. İşin

 iç yüzünü görememişler, aşkdan, zevkden 

işitdikleri, ezberledik­leri sözlerle avunurlar. Ahvâl 

ve makâmlara kavuşmak için can atarlar. Bun­ları 

birşey sanırlar. Allahü teâlâ bunlara, doğru yolu 

görmek nasîb etsin. Bize ve size ve bütün sâlih 

kullarına selâmet versin! Âmîn.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder