BURS

BURS

28 Mart 2012 Çarşamba

51. ELLİBİRİNCİ MEKTUP


 51. 
 ELLİBİRİNCİ MEKTUP

Allahü teâlâdan dilerim ki, o büyük sülâlenin yardımı ile, islâmiyyet gü­neşi parlasın, Ahkâm-ı ilâhiyyenin güzelliği, her tarafa yayılsın. Fârisî mısra' tercemesi:

Bugün de, kimsesiz kalan müslimânların, bu dalâlet girdâbından kur­tuluş ümmîdi, ancak, insanların en iyisinin evlâdının gemisindedir. Bir ha­dîs-i şerîfde: (Ehl-i beytim, ya'ni evlâdlarım, Nûh aleyhisselâmın gemisi gi­bidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helâk olur) buyuruldu. Bu büyük se'âdeti ele geçirmek için, çok çalışınız! Çok şükr, Allahü teâlâ, mevkı', kuvvet, te'sîrli söz ni'metlerini vermişdir. Zâtınızın şerefi de, bunlara ka­tıldığında se'âdet meydânında bütün akranlarınızdan ileri gitmeniz pek ko­laydır. [Hazret-i Alî ile hazret-i Fâtımaya "radıyallahü anhümâ" ve ikisi­nin çocuklarına ve bütün torunlarına (Ehl-i beyt) denir.]
Bu fakîr, doğru olan bu islâmiyyeti kuvvetlendirmeğe ve yaymağa ya­rayan böyle şeyleri söylemek için, yüksek hizmetinizle şereflenmeğe kalk- dım. Mubârek Ramezân ayının hilâli Dehlide iken görüldü. Kıymetli vâ- lidenizin, Dehlide kalmamızı istedikleri anlaşılarak, Kur'ân-ı kerîmin hat­mini dinlemek için orada kaldık. Âmir, Allahü teâlâdır. Dünyâ ve âhıret se'âdetinize düâ ederim.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder