BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

81. SEKSEN BİRİNCİ MEKTUP

81.

 SEKSEN BİRİNCİ MEKTUP

Allahü teâlâ, bizim ve sizin islâmın şerefini anlamamızı ve onu korumak için çalışmamızı artdırsın! Yüz seneye yakın bir zemândan beri islâmiyyet yardımcısız kaldı. Öyle oldu ki, kâfirler, müslimân memleketlerinde, yal­nız dinsizliklerini, kötülüklerini yapmakla kalmıyorlar; müslimânlığı büs­bütün yok etmek istiyorlar. Müslimânların ve müslimânlığın izini, adını bi­le bırakmamak için kıyasıya uğraşıyorlar. İşi oraya kadar götürdüler ki, bir müslimân, islâmiyyetin emrlerinden birini açıkça yapmağa, hattâ söyleme­ğe kalksa, öldürüyorlar. Meselâ: Kurban bayramında, Hindistânda müslimân- lar inek kurban ederler. Kâfirler, müslimânlara (Cizye) vermeğe belki râzı olurlar. Fekat, inek kesilmesine hiç râzı olmazlar. Yeni hükümetin ilk zemân- larında müslimânlık yayılırsa ve müslimânlara kıymet verilirse, sonu iyi olur. Fekat, Allah göstermesin böyle olmazsa, müslimânların işi çok güç olur. (El'gıyâs)! Ya'nî imdâdımıza yetiş yâ Rabbî! Bize yardım et yâ Rabbî! Müs- limânlara yardımcı ol yâ Rabbî! Bakalım, hangi mes'ûd, tâli'li kimse, islâmiy- yete yardım etmekle şereflenecek? Bu şerefi bakalım hangi kahramân ka­zanacak. Bu, Allahü teâlânın öyle bir ni'metidir ki, dilediğine ihsân eder. Al- lahü teâlâ, büyük ihsân sâhibidir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi, Peygamberlerin en üstününe uymak şerefinden ayırmasın "aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim mi- nessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ"! Vesselâm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder