BURS

BURS

29 Mart 2012 Perşembe

57. ELLİ YEDİNCİ MEKTUP


 57. 

ELLİ YEDİNCİ MEKTUP

Allahü teâlâ, Peygamberlerin efendisi hurmeti için "aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim minessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ" sizi kıymet­li babalarınızın yolunda bulundursun! Yüksek hânedânınıza bağlı olanla­rın hepsine yükseklik mîrâs olarak gelmekdedir. Öyle yaşayınız ki, bu mî- râsı kazanmak hakkına kavuşabilesiniz. Zâhirinizi islâmiyyetin zâhiri ile, bâtınınızı da, islâmiyyetin bâtını ile ya'nî hakîkat ile süsleyiniz! Çünki, ha- kîkat ve tarîkat, islâmiyyetin hakîkatindendirler. İslâmiyyet ise, o hakîka- tin kendisidir. Yanlış anlamamalı! İslâmiyyeti başka, tarîkatı ve hakîkatı başka sanmamalıdır. Böyle söylemek ilhâd ve zındıklıkdır. Bu fakîrin size karşı duygusu çok iyidir. Birkaç rü'yâ, vâkı'a buna şâhiddir. Rahmete ka­vuşmuş olan yüksek babanıza bunu biraz duyurmuşdum. Ayrıca bildireyim ki, şeyh Abdülganî islâmiyyete çok bağlıdır. Yaradılışda iyi bir kimsedir. İşlerinizden birini yaparak yüksek hizmetinizde bulunmak isterse, ihsân bu­yurunuz! Vesselâm, vel ikrâm.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder